Intelligentie

Intelligentie wordt in de wetenschap beschouwd als de mentale capaciteit om kennis te begrijpen, problemen op te lossen, te leren van ervaringen, te redeneren en zich aanpassen aan nieuwe situaties. Het omvat verschillende onderdelen, bijvoorbeeld logisch denken, ruimtelijk inzicht, taalbegrip en meer. In de wetenschap zijn er verschillende theorieën over intelligentie, maar het blijft een complex, veelzijdig en daarmee ontzettend interessant concept.

Intelligentie is als een superkracht in je hersenen waarmee je problemen kunt oplossen, dingen kunt leren en doordachte keuzes kan maken. Je kan het zien als een slimme vriend in je hoofd die je kan helpen de dingen om je heen en van jezelf te begrijpen en beslissingen te nemen. 

De intelligentietest (Wechsler Intelligence Scale for Children; WISC-V) die in de praktijk gebruikt wordt om een intelligentie quotiënt te meten, is gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligentie, deze is ontwikkeld door David Wechsler zelf. In de nieuwste versie van de test, de test die ook in de praktijk gebruikt wordt, is deze theorie aangevuld met het CHC-model van intelligentie. In dit model gaat men er vanuit dat intelligentie hiërarchisch is opgebouwd. De test is ontworpen om een zo breed mogelijk beeld te geven van de cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-16 jaar.