De test: Wechsler Intelligence Scale V (WISC-V)

Voor het afnemen van intelligentieonderzoek vertrouwt Praktijk Bloei op de Wechsler Intelligence Scale (WISC-V). Dit is een intelligentietest die één-op-één wordt afgenomen. De WISC-V is één van de meest betrouwbare, valide en om die reden ook één van de meest gebruikte intelligentietesten.

De WISC-V is bedoeld voor kinderen van 6 jaar (6;0 jaar) tot en met 16 jaar en 11  maanden (16;11 jaar).

Het doel van de WISC-V is het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen door middel van de afname van de subtesten. Er zijn minimaal zeven subtesten nodig om een totale intelligentie (TIQ) te bepalen. Des te meer subtesten men daarna nog afneemt (max. 14 subtesten) des te completer het beeld van de cognitieve capaciteiten en des te meer aanknopingspunten voor vervolg begeleiding en/of bijbehorende handelingsadviezen.


Subtesten

De WISC-V bestaat uit de volgende 14 subtesten:
• Blokpatronen
• Overeenkomsten
• Matrix redeneren
• Cijferreeksen
• Symbool substitutie coderen
• Woordenschat/woordkennis
• Gewichten
• Figuur samenstellen
• Plaatjesreeksen
• Symbool zoeken/vergelijken
• Cijfers en letters nazeggen
• Figuur zoeken
• Begrijpen
• Rekenen

Deze subtesten zijn bedoeld om een beeld te krijgen van 10 specifieke onderdelen van de intelligentie, ook wel indexen genoemd.

Indexen

De Primaire Indexen die gemeten kunnen worden zijn (bij minimale afname van 10 subtesten):
• Verbaal begrip
• Visueel-ruimtelijk
• Fluïde redeneren (ook wel vloeiende intelligentie, het vermogen om nieuwe, onbekende problemen op te lossen)
• Werkgeheugen
• Verwerkingssnelheid (het snel en vloeiend volbrengen van een (eenvoudige) taak)

De Secundaire Indexen die gemeten kunnen worden zijn (bij afname van 14 subtesten): 
• Kwantitatief redeneren (redeneren met getallen, begrip van wiskundige concepten)
• Auditief werkgeheugen
• Non-verbaal begrip
• Algemene vaardigheid
• Cognitieve competentie

De score per index kan vergeleken worden met de gemiddelde scores op de Indexen (GIS of Gemiddelde Index Score) om te concluderen of uw kind hier sterk in is of dat dit een uitdaging vormt voor uw kind.

Het is niet per se nodig om alle subtesten af te nemen. Daarin zijn een aantal opties mogelijk, zie voor alle mogelijkheden en waar ze toe leiden het tabblad tarieven.

Dit zijn natuurlijk een hoop nieuwe termen, maar wanhoop niet, na het onderzoek volgt een rapportage in leesbare taal. Het is onderdeel van het onderzoek de rapportage, na deze zelf gelezen te hebben, samen door te nemen in een persoonlijk gesprek.