Leren leren

Er zijn 11 executieve functies die ons als mens helpen onze taken effectief uit te voeren en onze problemen helpen aan te pakken. Hieronder is een overzicht te zien van deze 11 executieve functies. Deze is als poster te downloaden.  


In de puberteit kan de ontwikkeling op één of meerdere van deze functies een probleem vormen voor de prestaties op school of persoonlijk vlak. Al deze executieve functies zijn van belang bij het halen van een cijfer, het maken van een presentatie of het maken van huiswerk. 

Vallen de prestaties tegen voor een bepaald vak of een cluster aan vakken (vakken met veel leeswerk, vakken met veel rekenwerk, vakken met veel huiswerk), dan kan een begeleidingstraject op het gebied van 'leren leren' een oplossing zijn. Hierbij wordt aan de slag gegaan met de 11 executieve functies, welke toegepast zullen worden op de praktijk van de leerling. Bijvoorbeeld: biologie en geschiedenis blijven een struikelblok vanwege het begrijpend lezen, dan kan er een traject gestart worden met begeleiding gericht op tekst aanpak, leren samenvatten op een manier die bij je past, aangevuld met de executieve functies die van toepassing zijn op je kind (zoals geconcentreerd kunnen blijven voor een langere periode, zelf nadenken over mogelijke toetsvragen die een docent zou kunnen stellen, enz.).