Rekenen

Bij stagnatie in ontwikkeling of motivatie kan het helpend zijn om een begeleidingstraject te starten. Voordat de begeleiding van start gaat wordt vastgesteld op welk niveau uw kind op dit moment functioneert. Dit hoeft niet per se met aanvullende testen te gebeuren, vaak is er op school een meetmoment (zoals de LOVS momenten in januari en juni vanaf groep 3). Deze resultaten en de inzichten van de docent m.b.t. het rekenmuurtje kunnen al afdoende zijn om zicht te krijgen op de problemen. Vervolgens wordt een periode van begeleiding ingezet en wordt er ter afronding van die periode een nameting gedaan. Ook dit kunnen eventueel de testmomenten van de basisschool zijn.    

Rekenen  

Na het volgen van ontzettend leuke cursussen via het Julie Menne Instituut, ben ik gecertificeerd om groep 5 t/m 8 te begeleiden op rekengebied. De methode heet 'Met Sprongen Vooruit', daarmee wordt spelenderwijs gewerkt aan de rekendoelen volgens vier fases.

Eerst wordt er gewerkt aan begripsvorming, waarna overgegaan wordt op het ontwikkelen van oplossingsprocedures. Als daar voldoende mee geoefend is, kom je aan in het vlot uitvoeren van de rekenbewerkingen en tot slot kan nog het hoogste niveau van beheersing bereikt worden door het flexibel kunnen toepassen van de geleerde bewerkingen. 

Groep 5 /6

Onderwerpen die bij groep 5/6 aan bod komen: hoofdrekenen (tafel 2 t/m 10, optellen en aftrekken t/m 1000, vermenigvuldigen met grotere getallen en delen met kleinere en grotere getallen), schattend rekenen en de standaardprocedures (kolomsgewijs en cijferend optellen).

Groep 7 / 8

Onderwerpen die bij groep 7/8 aan bod komen: breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen, meten en meetkunde, hoofdrekenen, schattend rekenen en de standaardprocedures (kolomsgewijs en cijferend rekenen).   


Dit alles met als doel het kind/ de leerling met een solide rekenmuur naar het voortgezet onderwijs door te laten stromen. Waar overigens op het vmbo niveau (bb/kb/mavo) verder wordt gewerkt aan laag 4/5. En bij havo/vwo niveau wordt laag 5 kort herhaald om er vervolgens mee verder te bouwen op het VO.